Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr I/4/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.  j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./. oraz § 22 Statutu Gminy Jaworze /Uchwała Nr XLVIII/268/02 Rady Gminy Jaworze z dnia 10 października 2002r.- Dz. U. Woj. Śląskiego z 2002r. Nr 82, poz. 2942/

Rada Gminy Jaworze
uchwala:

§ 1

Wybiera się radnego Zbigniewa Putka na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaworze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:05.12.2006 16:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:05.12.2006 16:47