Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr I/2/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 27 listopada 2006r.

w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala:

§ 1

Wybiera się dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:05.12.2006 16:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:05.12.2006 16:44