Rejestr zmian w biuletynie

04.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przydatności wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Jaworze w miesiącu listopadzie 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: STARSZEGO KSIĘGOWEGO w Gminnym Zespole Obsługi w Jaworzu w pełnym wymiarze czasu pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Jaworze”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna