Rejestr zmian w biuletynie

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
otwarty konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 70 w sprawie ogłoszenia wynikówotwartego konkursu ofert"
Dotyczy dokumentu:
otwarty konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 69 w sprawie powołania komisjikonkursowej"

23.08.2017

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: BUDOWA ARBORETUM W GMINIE JAWORZE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna