Rejestr zmian w biuletynie

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.03.2017

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art 19a tzw. "mały grant" "Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości podsumowania działalności 30lecia Towarzystwa Miłośników Jaworza w latach 1984-2014"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna