Rejestr zmian w biuletynie

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Urbaś Roman.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szczypka Krystyna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ryrych Jerzy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Putek Zbigniew.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podstawny Edward.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podkówka Zygmunt.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lorek Paweł.pdf"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE JAWORZE I DOSTARCZANIE ICH DO REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 315 D
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty"

09.06.2017

Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zagórska Aleksandra"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Winek Ewa"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Talik Anna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Śliwa Krzysztof"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Szermańska Barbara"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Skotnicka-Nędzka Anna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sacher-Wejster Dorota"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pudełko Aneta"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Placuch Katarzyna"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Łepecka Maria"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kluka Bernadeta"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Hudziec Radosław"
Dotyczy dokumentu:
stan na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały nr XXV/226/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własności Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.216.XXVIII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.216.XXVIII.2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.234.XXIX.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała.234.XXIX.2017.pdf

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.216.XXVIII.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała.234.XXIX.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1778/78 o pow. 0,0714 ha stanowiącej pas drogi - odgałęzienie ul. Myśliwskiej, w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1439/10 i 1439/54 o łącznej pow. 0,0748 ha stanowiących pas drogi - odgałęzienie ul. Widok, w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1442/8 pow. 0,1007 ha stanowiącej pas drogi - odgałęzienie ul. Widok, w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2539/10 o pow. 0,0059 ha położonej przy ul. Wapienickiej, w drodze zakupu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna