Rejestr zmian w biuletynie

11.05.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, stanowiącymi własność Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwałaXXVI.208.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwałaXXVII.2010.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie: zmiany Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
18.05.2017r. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze oferty RI.271.0003.2017.pdf"

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna