Rejestr zmian w biuletynie

24.10.2017

Dotyczy dokumentu:
zaproszenia do złożenia ofert - LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2017/2018 - postępowanie nr 2".
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zakończenie post. bez wyboru ofertyRI.271.0017.2017"
Dotyczy dokumentu:
zaproszenia do złożenia ofert - ZIMOWE UTRZYMANIE SIECI DRÓG GMINY JAWORZE W SEZONIE 2017/2018 - REJON IV - JAWORZE DOLNE"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogł. o wyborze oferty_RI.271.0016.2017"
Dotyczy dokumentu:
akty prawa miejscowego 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Statutu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1450/14 pow. 0,0415 ha stanowiącej część pasa drogi - ul. Zawilcowej, w drodze darowizny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2017-2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jaworze instrumentem płatniczym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2017

Dotyczy dokumentu:
XXXIII Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.10.2017

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przyjęciu programu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
XXXI Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXI Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXX Sesja Rady Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna