Rejestr zmian w biuletynie

01.06.2017

Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "15"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "14"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "13"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "12"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "9"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "8"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "11"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "10"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "09"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "08"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "07"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "06"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "05"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "04"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "03"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "02"
Dotyczy dokumentu:
budżet gminy Jaworze na 2014 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "01"

31.05.2017

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 -2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja uzupełniająca "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 -2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja uzupełniająca "
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 -2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE JAWORZE I DOSTARCZANIE ICH DO REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 315 D
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprostowanie do wyjaśnień SIWZ z 30.05.2017"

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna