Rejestr zmian w biuletynie

25.08.2017

Dotyczy dokumentu:
otwarty konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 70 w sprawie ogłoszenia wynikówotwartego konkursu ofert"
Dotyczy dokumentu:
otwarty konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 69 w sprawie powołania komisjikonkursowej"

23.08.2017

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o zamówieniu: BUDOWA ARBORETUM W GMINIE JAWORZE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna