Rejestr zmian w biuletynie

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Zestawienie zbiorcze wynikó badań próbek wody w I kwartale 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawozdanie z badań próbki wody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Inspektor Ochrony Danych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat dotyczący dowożenia dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uszczegółowienia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał: 1) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jaworze, 2) • w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów, 3) • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik mapowy do uchwały w sprawie odstępstw"
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru"
Dotyczy dokumentu:
nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z przeprowadzonych konsultacji"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał: 1) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jaworze, 2) • w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów, 3) • w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jaworze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna