Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2018 14:06 SKU.6140.1.000001.2018 ogłoszenie o konsultacjach projektu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2018 r.
10.01.2018 14:44 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
17.11.2017 07:16 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworze
09.11.2017 13:54 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
09.11.2017 13:50 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
26.09.2017 13:33 SKU.526.000009.2017 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018
16.08.2017 12:42 SKU.7145.46.2017 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze
16.08.2017 12:34 SKU.7145.45.2017 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2017-2021
04.08.2017 12:39 SKU.602.000003.2016 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
05.06.2017 21:28 SKU.6140.6.2017 ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.

1 2 3 4 5 6 następna