Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2017 13:44 64/2017 otwarty konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12.06.2017 14:32 41/2017 otwarty konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
04.01.2017 13:16 102/2016 otwarty konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
04.01.2017 13:14 101/2016 otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
19.02.2016 10:34 20/2016 wyniki otwartego konkursu ofert,ogłoszonego dnia 4 stycznia 2016r. na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zada
15.02.2016 12:02 Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 4 stycznia 2016r. na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Jaworze
16.01.2016 10:49 9/2016 wyniki otwartego konkursu ofert,ogłoszonego dnia 17 grudnia 2015r. na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotom uprawnionym wykonania zada
07.01.2016 19:56 3/2015 otwarty konkurs ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
07.01.2016 19:52 2/2016 otwarty konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.12.2015 14:33 102/2015 otwarty konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1 2 3 4 5 następna