Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.04.2011 15:16 rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą użytkowania na budynek usługowy na działce nr 242/12
16.03.2011 09:00 GI.7624-00004/10 budowa stacji paliw w Jaworzu przy ul. Bielskiej na dz. nr 297/33 i 297/77
01.02.2011 08:16 budowa warsztatu blacharsko-lakierniczego przy ul. Bielskiej w Jaworzu na działce nr 181/39
28.12.2010 12:46 budowa związana z odzyskiwaniem lub unieszkodliwianiem odpadów w Jaworzu na dz. nr 1281/1
09.09.2010 09:52 UCHWAŁA NR XXXVII/292/10 Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
10.02.2010 11:24 informuja o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu bielskiego
08.12.2009 11:30 2/06 wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadcz. usług w zakr. odbierania odpadów komun. lub opróżniania zbiorników bezodp. i transportu nieczystości
25.06.2009 12:19 GI.7624-00006/09; GI.KW-01133/ postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu"
22.05.2009 13:54 GI.7624-00008/09; GI KW-00917/ zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja miejsc parkingowych przy ścieżce opaskowej dla obsługi Parku Zdrojow
29.04.2009 10:02 GI.7624-00005/09 ; GI.KW-00666 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Turystycznej w Jaworzu"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna