Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2014 09:26 „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JAWORZE – ETAP III” - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
19.12.2013 10:54 GI.6220.8.2013 zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla pzedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
19.12.2013 10:52 GI.6220.8.2013 decyzja stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla pzedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:42 GI.6220.8.2013 zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:40 GI.6220.8.2013 zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:38 GI.6220.8.2013 postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
11.12.2013 12:33 GI.6220.8.2013 zawiadomienie o otrzymaniu postanowienia RDOŚ i opinii PPIS dla przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
20.11.2013 12:42 GI.6220.00008.2013 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
20.11.2013 12:39 GI.6220.00008.2013 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze"
26.03.2013 07:16 GI.6220.00002.2013 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku zaopatrzenia w wodę wraz z częścią socjalną i zaplec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna