Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2010 14:02 Informacja o składach Wojewódzkiej i Powiatowej Komisji Wyborczej
13.10.2010 13:55 Formularze dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
12.10.2010 08:06 Formularze dotyczące zgłaszania kandydatów do komisji wyborczych
12.10.2010 08:02 Informacja w sprawie wpisywania do rejesru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chciących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m st. Warszawy, ...
30.09.2010 11:17 Wykaz ulic - OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1, 2 i 3
30.09.2010 11:14 Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrz
30.09.2010 11:13 Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
30.09.2010 11:11 Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
30.09.2010 11:04 Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jawor
30.09.2010 10:56 Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych w dniu 21 listopada 2010r.

poprzednia 1 2 3 4 następna