oferta realizacji zadania publicznego: „Szlakiem 500 lat reformacji pogranicza”

OGŁOSZENIE

W oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), w związku ze złożoną przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu ofertą realizacji zadania publicznego – „Szlakiem 500 lat reformacji pogranicza”, Wójt Gminy Jaworze uznaje celowość realizacji ww. zadania.

Powyższa oferta skierowana jest do osób zainteresowanych historią reformacji na Śląsku Cieszyńskim, Orawie i Spiszu.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia oferty na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Jaworze oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: oferta realizacji zadania publicznego: „Szlakiem 500 lat reformacji pogranicza”
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.09.2017
Data publikacji:12.09.2017 13:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż