Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej”

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i infrastrukturą, na działkach nr 1285/13, 1270/5, 1271/3, 3808/5, 3808/6, 3808/7, 3808/8, 3808/9, 3808/10, 3808/13, 3808/15, 3808/16, 3808/17, 3808/18, 3808/19, 1314/9 w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej”
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.08.2017
Data publikacji:08.08.2017 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
09.07.2018 09:16 Dodano załącznik "Obwieszczenie_Wydanie decyzji przez SKO
w Bielsku-Białej"

(Anna Talik)
05.06.2018 14:40 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
05.06.2018 14:40 Dodano załącznik "Obwieszczenie o wydanym
zawiadomieniu.pdf"

(Michał Urbaś)
05.06.2018 14:40 Dodano załącznik "Zawiadomienie_Odwołania, przekazanie
akt sprawy do SKO.pdf"

(Michał Urbaś)
07.05.2018 14:47 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
07.05.2018 14:47 Dodano załącznik "Obwieszczenie o wydanej decyzji.pdf"
(Michał Urbaś)
07.05.2018 14:47 Dodano załącznik "Decyzja.pdf" (Michał Urbaś)
13.04.2018 12:59 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
13.04.2018 12:58 Dodano załącznik "Obwieszczenie o wydanym
Zawiadomienie_Zmiana terminu wydania opinii.pdf"

(Michał Urbaś)
13.04.2018 12:58 Dodano załącznik "Zawiadomienie_Zmiana terminu wydania
opinii.pdf"

(Michał Urbaś)
10.04.2018 12:44 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
10.04.2018 12:43 Dodano załącznik "Owieszczenie o wpłynieciu Postanowienia
z SKO.pdf"

(Michał Urbaś)
09.04.2018 15:06 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
09.04.2018 15:06 Dodano załącznik "Obwieszczenie o wydanym
zawiadomieniu.pdf"

(Michał Urbaś)
09.04.2018 15:06 Dodano załącznik "Zawiadomienie_Rozprawa, opinia, przed
wydaniem decyzji.pdf"

(Michał Urbaś)
29.03.2018 13:39 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
29.03.2018 13:38 Dodano załącznik "Obwieszczenie_Zawiadomienie_Powołanie
biegłego.pdf"

(Michał Urbaś)
29.03.2018 13:38 Dodano załącznik "Zawiadomienie_Powołanie biegłego.pdf"
(Michał Urbaś)
09.03.2018 10:27 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
09.03.2018 10:27 Dodano załącznik "Obwieszczenie_Uzupełnienie części
rysunkowej raportu.pdf"

(Michał Urbaś)
26.01.2018 12:16 Dodano załącznik "Obwieszczenie o wydanym zawiadomieniu"
(Anna Talik)
26.01.2018 12:16 Dodano załącznik "Zawiadomienie o przedłużeniu terminu
zakończenia postępowania"

(Anna Talik)
24.01.2018 12:38 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
24.01.2018 12:38 Dodano załącznik "Obwieszczenie_postanowienie
uzgadniające z RDOŚ.pdf"

(Michał Urbaś)
24.01.2018 12:38 Dodano załącznik "Obwieszczenie_Podtrzymanie opinii
sanitarnej z PPIS.pdf"

(Michał Urbaś)
07.12.2017 10:36 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
07.12.2017 10:36 Dodano załącznik "Obwieszczenie_Opinia sanitarna z
PPIS.pdf"

(Michał Urbaś)
04.12.2017 13:21 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
04.12.2017 13:21 Dodano załącznik "Obwieszczenie_Sprostowanie.pdf"
(Michał Urbaś)
04.12.2017 13:21 Dodano załącznik "Sprostowanie.pdf"
(Michał Urbaś)
30.10.2017 12:39 Dodano załącznik "Obwieszczenie o udziale społeczeństwa"
(Anna Talik)
27.10.2017 12:55 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
27.10.2017 12:55 Dodano załącznik "Obwieszczenie.pdf"
(Michał Urbaś)
27.10.2017 12:55 Dodano załącznik "Postanowienie o podjęciu
postępowania.pdf"

(Michał Urbaś)
27.10.2017 11:54 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
26.09.2017 11:03 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
26.09.2017 11:03 Dodano załącznik "Obwieszczenie o wydanym
postanowieniu_Zawieszenie postępowania.pdf"

(Michał Urbaś)
26.09.2017 11:03 Dodano załącznik "Postanowienie_Zawieszenie
postępowania.pdf"

(Michał Urbaś)
31.08.2017 14:56 Dodano załącznik "Obwieszczenie o wydanym
postanowieniu_Dopuszczenie do udziału na prawach"

(Anna Talik)
31.08.2017 14:56 Dodano załącznik "Postanowieniu_Dopuszczenie do udziału
na prawach strony"

(Anna Talik)
31.08.2017 14:56 Dodano załącznik "Obwieszczenie o wydanym
postanowieniu_Obowiązek przeprowadzenia oceny"

(Anna Talik)
31.08.2017 14:56 Dodano załącznik "Postanowienie_Obowiązek przeprowadzenia
oceny"

(Anna Talik)
28.08.2017 11:52 Dodano załącznik "Obwieszczenie o wpłynięciu opinii z
PPIS"

(Anna Talik)
24.08.2017 11:29 Dodano załącznik "Obwieszczenie o wpłynięciu opinii z
RDOŚ"

(Anna Talik)
08.08.2017 10:36 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)