zaproszenie do złożenia oferty „ Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2017/2018”

Zaproszenie do złożenia oferty

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

UWAGA!

Niniejsze zapytanie ma charakter rozeznania rynku i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych

Zamawiający - Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro) pod nazwą:

"Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu  w roku szkolnym  2017/2018

 

szczegóły w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zaproszenie do złożenia oferty „ Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2017/2018”
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.06.2017
Data publikacji:05.06.2017 14:48