OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH


OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH  
WOOŚ.442.2.2014.EJ.4
z 25 lipca 2016 roku    

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w związku z zakończoną procedurą oceny oddziaływania na środowisko, w tym kontekście transgranicznym dla przedsięwzięcia pn. „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanym przez Ministerstwo Środowiska Republiki Słowackiej stanowisku końcowym w przedmiotowej sprawie.  

Całość wydanego stanowiska w języku słowackim, dostępna jest w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-jadrovy-zdroj-v-lokalite-jaslovske-bohunice  

Dokumentacja (wybranych fragmentów) w języku polskim dostępna jest także w siedzibie:
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
40-032 Katowice
pokój 403 w godzinach 8.00 - 15.00

(po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel.: 32 42 06 800 lub 32 42 06 806).  

Zawiadomienie o ww. stanowisku uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­


Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2016 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż