wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14

Na dzień 29 września 2013 r. Wojewoda Śląski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego.


KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaworze 

Termin_wykonania czynności wyborczej1      Treść czynności
do 31 lipca 2013 r.
 • podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14
do 10 sierpnia 2013 r.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Jaworze, informacji o okręgu wyborczym nr 14, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaworze
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14
do 12 sierpnia 2013 r.
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu
do 15 sierpnia 2013 r.
 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu
do 30 sierpnia 2013 r.
do godz. 24.00
 • zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym nr 14, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jaworze
do 6 września 2013 r.
 • zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu
do 8 września 2013 r.
 • przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Jaworzu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 14
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Jaworze, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu
do 14 września 2013 r.
 • rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Jaworzu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
do 15 września 2013 r.
 • powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Jaworzu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu
 • sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Jaworze
do 19 września 2013 r.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
27 września 2013 r.
o godz. 24.00
 • zakończenie kampanii wyborczej
28 września 2013 r.
 • przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzu spisu wyborców
29 września 2013 r.
godz. 8.00 - 22.00
 • głosowanie

1Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) –  jeżeli koniec ter-minu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Powrót

Załączniki

 • 14 (pdf 380.69 KB)
 • 13 (doc 24 KB)
 • 12 (doc 24.5 KB)
 • 11 (doc 43 KB)
 • 10 (doc 24.5 KB)
 • 09 (doc 62.5 KB)
 • 08 (doc 37.5 KB)
 • 07 (pdf 42.88 KB)
 • 06 (pdf 42.12 KB)
 • 05 (pdf 39.16 KB)
 • 04 (doc 42.5 KB)
 • 03 (pdf 591.58 KB)
 • 02 (pdf 606.2 KB)
 • 01 (pdf 198.05 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaworze w okręgu wyborczym nr 14
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:26.07.2013
Data publikacji:30.07.2013 08:44